JAK MOŻESZ POMÓC

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.~Jan Paweł II


I TY MOŻESZ POMÓC poprzez wpłatę darowiznyPaństwa pomoc oraz nasza działalność pomogą dotrzeć do tych, którzy wsparcia potrzebują

najbardziej. Dokonując wpłat na konto naszej Fundacji pomogą Państwo w realizacji naszych

celów. Liczy się każda forma wsparcia, nawet najdrobniejsza. Skuteczna pomoc wymaga

współdziałania – czekamy na Państwa wsparcie i życzliwość. Zapewniamy, że jego efekty

będzie można śledzić na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy Państwa do wsparcia działań Naszej Fundacji.

UWAGA ! ! !

Osoby fizyczne, a także spółki osobowe, mogą odliczyć od kwoty do opodatkowania 6%

dochodu (PIT), a osoby prawne 10% dochodu (CIT).

DAJ SIĘ WCIĄGNĄĆ W WIIR POMOCY!


Numer rachunku: 79 1020 1433 0000 1202 0145 2457

O nas

Fundacja na Rzecz Wsparcia, Integracji i Rozwoju Osób oraz Rodzin Potrzebujących pn „WIIR” została powołana w odpowiedzi na obserwowane potrzeby naszego regionalnego społeczeństwa. Jesteśmy, aby udzielać wszechstronnej pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie.

W szczególności swoją opieką obejmujemy osoby starsze, niepełnosprawne, bezrobotne, bezdomne, uwikłane w problem przemocy i zmagające się z różnorodnymi trudnościami życiowymi.

Oferujemy naszym podopiecznym m.in  wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, usługi asystenckie, opiekuńcze, pomoc w zakresie pisania podań i pism do różnych instytucji a w szczególnie trudnych sytuacjach.

Fundacja powstała z inicjatywy osób, którym nie jest obojętny los potrzebujących. Nie trzeba sięgać wzrokiem daleko, lecz rozejrzeć się dookoła, aby dostrzec otaczające nas morze potrzeb. Czasem tak  niewiele trzeba, by nieść szczęście innym i wywołać uśmiech na ich twarzy. Na co dzień przyświecają nam słowa D. Green: „Nie trzeba być bogaczem, by ofiarować coś cennego drugiemu człowiekowi. Można mu podarować odrobinę swojego czasu i serca”.

Dzięki wyspecjalizowanej kadrze i osobom współpracującym z Fundacją pragniemy dotrzeć do osób, której najbardziej potrzebują drugiego człowieka. Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego (CIK) służy Państwu wsparciem oraz pomocom w sytuacjach kryzysu, trudności w małżeństwie bądź rodzicielstwie. Udzielamy wsparcia m.in pedagogicznego, psychologicznego, terapeutycznego dla osób znajdujących się w różnych sytuacjach życiowych, w tym również dla ofiar przemocy. Jeśli nie wiesz jak poradzić sobie z dokumentacją urzędniczą przyjdź do nas. Jesteśmy otwarci na zaspokojenie potrzeby dostrzeganych w naszym regionie.

Jesteśmy chętni by pochylić się nad każdą trudnością z jaką boryka się człowiek i pomóc mu przezwyciężyć trudności życiowe bo tyle człowiek wart, ile może pomóc drugiemu człowiekowi.

KlientKlientKlientKlientKlient